Înscrieri

Conform Regulamentului de organizare și funcționare: „Înscrierea copiilor în unitățile care oferă servicii de educație antepreșcolară se face de regulă la începutul anului calendaristic (după 15 ianuarie) sau, în situații deosebite, în timpul anului, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile.”

Prin excepție, în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor aflați în îngrijirea aceluiași părinte/reprezentant legal și nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflați în aceeași situație.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREŞĂ

 • copie C. I. – ambii părinţi cu domiciliul în raza municipiului Focșani;
 • adeverinţă de salariat – ambii părinţi;
 • copie certificat de naştere copil;

ACTE NECESARE LA INTRAREA COPILULUI ÎN COLECTIVITATE

 • fişă medicală eliberată de medicul de familie;
 • aviz epidemiologic;
 • dovadă de vaccinare;
 • buletin analize medicale:
  coprocultura;
  – ex. coproparazitologic;
  – exudat faringian;

ALTE DOCUMENTE